Cuộc chiến Colombia chống lại ma túy

  • Sharebar

Kế hoạch Colombia”, được xem là phương tiện tảo thanh các sản phẩm ma túy, đã khiến cô ta mất cả cha mẹ lẫn người chồng của mình. Trồng ma túy đối với cô là một cơ hội duy nhất để đem lại một tương lai tươi sáng cho ba đứa con của cô.

Cái giá phải trả về môi sinh và xã hội của Kế Hoạch Colombia hiện được nhiều cộng đồng quốc tế nhận thức, nhất là Liên Hiệp Âu Châu, và chính phủ của các quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu đã bỏ phiếu 474 trên 1 để chỉ trích kế hoạch này vào năm 2001.

Làm thế nào chúng ta vừa có thể giảm thiểu việc cung cấp ma túy trên đường phố mà lại có thể cung ứng sự giải pháp kinh tế có thể có được cho những người sản xuất để họ tránh khỏi sản xuất ma túy?

Comments